در نهایت اضافه شدن اسلحه جدید و لباس های جدید و رفع باگ و ایجاد چند تغییر 

- اضافه شدن تغییر اسلحه سریع که میتونید در حین درگیری به سرعت تفنگ جایگزین رو انتخاب کنید و با فشار دادن L1/LB/TAB اسلحه ی از قبل تعیین شده رو جایگزین اسلحه ی فعلی بکنید 

- کارت ها باز هم دچار تغییرات و به تعادل نسبی رسیدن که همه بازیکنا بتونن استفاده کنن و قدرت بیش از اندازه به کسی نده 

- پایداری بیشتر اسب ها ، اسب شما کمی بعد از تصادف سقوط میکنه و این کار باعث میشه اسب شما سریع تر بلند یا ریوای بشه 

- اضافه شدن قابلیت photomod

- اضافه شدن ریسپان مستقیم به کمپ همینطور از باگ کمپ هم خبر دارن و گفتن خیلی بهتر شده و سعی میکنن که بهتر کنن (کمپ خیلی وقتا اسپان نمیشد یا کلی طول میکشید)

- پیشرفت در ماهیگیری که با استفاده از این قابلیت دیگه لازم نیس برای چرخوندن طناب ماهی گیری بچرخونی و فقط با زدن یک دکمه طناب جمع میشه