قبل از هرکاری ابتدا برای اینکه بفهمید چه Dns ای برای شما خوبه ابتدا وارد سایت آدرس آی پی من (روی لینک قرمز کلیک کنید)بشید تا بتونید بفهمید از کدوم DNS میشه باتوجه به نتتون استفاده کرد.(راهنمایی اگه آی پی شما رو ipv4(همون ورژن 4)  از 32 بیتی و یا ipv6 (همون ورژن 6) زده بود میتونید از dns 128  بیتی استفاده کنید که قطعی کمتری داره)

این پروکسی ها دو قسمت داره ip و port که با دو نقطه ( : ) از هم جدا شدن 

پروکسی ها برای گوشی نیست و مخصوص کنسوله شاید از ۱۰ تاش یدونش ip عمومی داشته باشه که گوشی هم ساپورت کنه 

در کل این پروکسی ها مثل dns هست ولی سرعت بیشتر و قطعی کمتر داره 

همچنین این پروکسی ها مثل dns ها شاید برای بعضی اینترنت ها جواب نده و یا حتی برا بعضی اینترنت ها سایت مثل یوتیوب تو کنسول رو باز کنه ولی رد دد رو نیاره یا برعکس 

اینم کادوی سال نو میلادی کانال ما به همراهان عزیز کلی پروکسی سالم که میتونید استفاده کنید و فیلترینگ رو رد کنید.

🇺🇸 - United States:

167.71.138.113:8080
🇫🇷 - France:

91.121.109.38:3128
🇩🇪 - Germany:

136.243.14.107:8090
 🇩🇪 - Germany

78.47.51.72:3128
(🇺🇸 - United States)

159.203.121.237:8080
(🇩🇪 - Germany)

51.68.172.7:3128
(🇫🇷 - France)

51.91.212.159:3128
(🇫🇷 - France)

20.40.147.38:8080
(🇫🇷 - France)

163.172.154.72:8811
(🇫🇷 - France)

91.121.88.108:3128
(🇺🇦 - Ukraine)

91.205.218.64:80
(🇷🇺 - Russia)

194.226.34.132:5555
(🇷🇺 - Russia)

5.1.53.46:8080
(🇺🇸 - United States)

157.245.49.23:8080
(🇺🇸 - United States)

3.91.78.137:3128
(🇬🇧 - United Kingdom)

159.65.95.233:8080
(🇺🇸 - United States)

68.183.191.41:8080
(🇺🇸 - United States)

165.227.78.104:8080
(🇩🇪 - Germany)

178.63.96.33:3128
(🇹🇭 - Thailand)

118.174.211.220:11
(🇸🇬 - Singapore)

178.128.100.248:8080
(🇺🇸 - United States)

157.245.62.226:8080
(🇳🇱 - Netherlands)

178.62.236.132:8080
(🇺🇸 - United States)

167.172.42.210:8080
(🇯🇵 - Japan)

118.27.80.242:3128
(🇺🇸 - United States)

157.245.54.87:8080
(🇫🇷 - France)

151.106.29.46:3128
(🇨🇦 - Canada)

159.203.44.177:3128
(🇺🇸 - United States)

198.98.58.178:8080
(🇺🇸 - United States)

198.98.56.71:8080
(🇳🇱 - Netherlands)

163.172.219.130:443
(🇦🇷 - Argentina)

200.89.178.253:3128
(🇺🇸 - United States)

167.71.131.76:8080
(🇩🇪 - Germany)

217.160.91.152:3128
(🇯🇵 - Japan)

45.77.24.239:3128
(🇺🇸 - United States)

208.97.133.64:80
(🇺🇸 - United States)

23.237.173.102:3128
(🇸🇬 - Singapore)

128.199.252.41:3128
(🇺🇸 - United States)

157.245.124.217:3128
(🇺🇸 - United States)

159.89.245.69:3128
(🇺🇸 - United States)

159.203.87.130:3128
(🇺🇸 - United States)

167.172.140.184:3128
(🇺🇸 - United States)

142.93.115.120:8080
(🇸🇬 - Singapore)

139.99.104.240:8888
(🇺🇸 - United States)

165.22.36.112:3128
(🇸🇬 - Singapore)

178.128.26.201:8080
(🇷🇴 - Romania)

188.173.32.55:8888
(🇺🇸 - United States)

167.172.247.68:8080
(🇨🇦 - Canada)

159.203.6.169:8080
(🇺🇸 - United States)

70.169.70.83:80
(🇯🇵 - Japan)

153.127.12.227:3128
(🇺🇸 - United States)

167.71.253.127:8080
(🇺🇸 - United States)

104.248.157.119:8080
(🇺🇸 - United States)

167.71.131.44:8080
(🇫🇮 - Finland)

95.217.57.55:3128
(🇺🇸 - United States)

68.183.191.140:8080
(🇷🇺 - Russia)

80.254.48.93:3128
(🇦🇷 - Argentina)

181.30.28.45:8080
(🇳🇱 - Netherlands)

178.62.232.215:8080
(🇸🇬 - Singapore)

178.128.84.43:8080
(🇦🇷 - Argentina)

200.89.178.198:8080
(🇺🇸 - United States)

198.98.55.168:8080
(🇩🇪 - Germany)

144.91.116.171:8080
(🇫🇷 - France)

5.135.184.46:3128
(🇸🇬 - Singapore)

178.128.50.214:8080
(🇩🇪 - Germany)

138.201.2.122:3128
(🇺🇸 - United States)

209.159.158.234:8080
(🇺🇸 - United States)

157.245.197.92:8080
(🇩🇪 - Germany)

173.212.216.52:3128
(🇦🇷 - Argentina)

200.89.174.109:8080
(🇹🇭 - Thailand)

183.89.94.233:3128
(🇺🇸 - United States)

157.245.52.207:8080
(🇳🇴 - Norway)

193.71.255.234:3128
(🇹🇭 - Thailand)

171.97.89.69:8213
(🇧🇷 - Brazil)

200.178.251.146:8080
(🇳🇬 - Nigeria)

105.112.8.53:3128
(🇳🇱 - Netherlands)

178.62.251.177:3128
(🇫🇮 - Finland)

95.216.221.140:3128
(🇺🇸 - United States)

157.245.61.250:8080
(🇸🇬 - Singapore)

178.128.54.11:8080
(🇻🇳 - Vietnam)

118.70.144.77:3128
(🇦🇷 - Argentina)

200.89.174.181:3128
(🇺🇸 - United States)

167.71.214.79:8080
(🇺🇸 - United States)

157.245.199.50:3128
(🇻🇳 - Vietnam)

203.162.21.216:8080
(🇦🇷 - Argentina)

200.89.178.228:80
(🇺🇸 - United States)

167.71.109.52:8080
(🇩🇪 - Germany)

5.9.201.68:3128
(🇺🇸 - United States)

167.172.170.60:3128
(🇸🇬 - Singapore)

165.22.54.37:8080
(🇺🇸 - United States)

157.245.207.190:8080
(🇺🇸 - United States)

167.71.195.105:8080
(🇺🇸 - United States)

157.230.41.111:8080
(🇺🇸 - United States)

206.189.200.179:8080
(🇲🇽 - Mexico)

148.217.94.54:3128
(🇻🇪 - Venezuela)

201.249.180.234:3128
(🇨🇦 - Canada)

144.217.74.219:3128
(🇺🇸 - United States)

157.245.48.21:8080
(🇨🇦 - Canada)

192.99.233.4:3128
(🇦🇷 - Argentina)

181.30.28.45:80
(🇦🇷 - Argentina)

200.89.178.253:80
(🇩🇪 - Germany)

144.91.116.171:80
(🇦🇷 - Argentina)

200.89.178.228:3128
(🇦🇷 - Argentina)

181.30.28.45:3128