این هفته رو میتونید با 30% تخفیف در کلیه وسایل جنگی استفاده کنید

آیا می خواهید اسلحه ، مهمات و لوازم خود را بهبود ببخشید؟ این هفته 30٪ تخفیف برای تمام سلاح ها ، طرح ها ، چرم دور تفنگ و جنس فلز ساخته تفنگ (طرح هایی که روی فلز حکاکی میشن )، و همچنین به عنوان تخفیف در مدت زمان کوتاه از سادگی مهمات قدرتمند مانند تیرکمانه اتشی و یا داروها مانند ویژه اسب احیاگر استفاده کنید.
 بازیکنان جدیدتر که قبل از 27 ژانویه به رتبه 10 می رسند ، 30٪ تخفیف از سلاح مورد نظر دریافت می کنند . همچنین در رتبه 20 را قبل از تاریخ برسند یک پیشنهاد برای 30٪ تخفیف خریده اسب دریافت میکنند . برای انتخاب این و همه پیشنهادات و پاداش های در حال اجرا ، حتما به بخش مزایا benfi مراجعه کنید. 
برای افزایش 50٪ XP شما می توانید از چهره های آشنا مانند Josiah Trelawny و Sean McGuire برای شروع ماموریت های Free Roam استفاده کنید و یا هورلی را مشاهده کنید تا در یک سرزمین فرصت ها دست به دست شود .