چلنج های امروز 1 شهریور
▬▬▬▬▬▬▬▬

1 یدونه دندون حیون بفروشید


2 ۵ تا ماهی به اسم bullhead catfish بگیرید 


3 ۵ تا تنباکو به اسم indian tobacco بکنید


4 ۳ تا از npc هارو دشمنتون کنید و ببندید 


5 ۳ نفر رو داخل فری روم بکشید


6 ۳ پلیر رو ریوایو کنید ( پلیری که افتاده رو زمین رو برید بالا سرش و گزینه revived رو بزنید )