چلنج های امروز 31 مرداد
 

1 یدونه تمساح بزرگ اسکین کنید


2 ۳ بار قلب پرنده رو بپزید ( مثل پرنده ترکی یا همون بوقلمون)


3 ۲ تا روباه اسکین کنید


4 ۵ بار گیاهی به اسم hummingbird sage بکنید (لوکیشن میزارم)


5 از یه جای بلند که ارتفاعش بیشتر از ۳ متر باشه بپرید رو اسبتون


6 داخل شودان ۳ نفر رو با تیرکمان بکشید


6 به یک نفر از npc ها که کمک نیاز داره کمک کنید