چلنج های امروز 2 مهر
▬▬▬▬▬▬▬▬

1 یک بار مسابقه ی bird shooting داخل posse versus انجام بدید


2 یک بار وسیله ای که برای اسبتون اهمیت داره  بسازید (craft کنید) ( مثل تونیک یا ریوایور)


3 یک npc که نیاز به اسکورت داره رو کمک کنید


4 ۱ بار شاهین به اسم hawk شکار کنید (لوکیشن قبلا گذاشتم)


5 داخل شودان یک نفر رو بدون اینکه نشونه بگیرید بکشید (free aim)


6 از bolger glade دیدن کنید (لوکیشن میزارم)


7 5 تا هویج کوهی بکنید به اسم wild carrots