چلنج های جنرال امروز 10 آذر
▬▬▬▬▬▬▬▬

1⃣ ۵ تا ماهی بگیرید با طعمه های طبیعی (مثل کرم و ذرت و نون)


2⃣ ۵ بار به اسبتون غذا بدید


3⃣ ۳ نفر رو داخل free roam event با تیر explosive بکشید


4⃣ یک بار ambush پاکسازی کنید 


5⃣ از منطقه ای به اسم mercer دیدن کنید


6⃣ ۳ تا کرکس به اسم vultures اسکین کنید


7⃣ ۳ تا از تفنگ هاتونو با روغن تفنگ تمیز کنید