چلنج های جنرال امروز 11 آذر
▬▬▬▬▬▬▬▬

1⃣ ۲ تا cougaar بکشید (همتون جاشو بلدید)


2⃣ یک عقاب اسکین کنید


3⃣ یک نفر که نیاز به اسکورت داره رو کمک کنید


4⃣ ۵ نفر از npc ها که دشمنتون هستن رو زمین بزنید و ببندید


5⃣ ۳ نفر رو داخل free roam event با تبر و چاقو های پرتابی بکشید


6⃣ ۵ تا گیاه به اسم prairie poppies بکنید


7⃣ ۵ تا جسد حیون بفروشید